Nepali Living in Japan: Please register yourself here
नेपाली   日本語   English

Official website of Embassy of Nepal

Office Hours 9 am to 5 pm
Visa Application Hours: 10:00 a.m. - 12:00 a.m.
Visa Pick-up Hours: 14:00 p.m. - 16:00 p.m
It takes 2 business days to issue visa after the application is received at the Embassy.

 〒153-0064東京都目黒区 下目黒6-20-28フクカワハウスB
電話番号: 03-3713-6241, 03-3713-6242 Fax: 03-3719-0737

 Fukukawa House B,20-28 Shimomeguro 6-Chome,
Meguro-Ku, Tokyo 153-0064, Japan.
Tel: 03-3713-6241 / 03-3713-6242 Fax: 03-3719-0737

Embassy will remain closed on Thursday, 24th April 2014 on Occasion of Democracy Day Nepal as well Tuesday, 294th April on Occasion of birthday of Shōwa Emperor Hirohito (Shōwa Day)

जापानमा working visa मा काम गर्नुहुने नेपाली नागरिकलाई जरुरी सुचना नेपाल सरकारले बिदेशमा नेपाली कामदरहरुको कल्याणकालागी श्रम स्वीकृती दिने र बेदेशमा काम गर्न जानेको लागि बिमाको अनिवार्य ब्यबस्था गरेको सन्दर्भमा जापानमा working visa मा रहनुभएका नेपालीहरुले नेपाल गएको समयमा अनिवार्य श्रम स्वीकृती र बिमा गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ।

Embassy of Nepal
Tokyo Japan


Click here to report broken link
and send us your suggestionEmbassy of Nepal

Fukukawa House B,
6-20-28 Shimomeguro,
Meguro-Ku,
Tokyo 153-0064,
Japan.
Tel: 03-3713-6241
Tel: 03-3713-6242
Fax: 03-3719-0737
E-Mail Address of Embassy

Access Map of Embassy

This site had received
113,617
Hits since May 2009

Design By: Sherpa N.Sonam